top of page

ESPAZOS

XERADORES DE CULTURA

Consolidar a cultura marítima como un dos principais recursos xeradores de riqueza no territorio, converténdoa nun valor engadido para ás actividades económicas relacionadas co mar e co propio sector pesqueiro, axudando a crear un produto turístico de calidade.

bottom of page