top of page

A Costa da Morte leva implícito, mesmo no seu propio nome, o mar. É por iso que resulta de vital importancia coñecer o seu patrimonio marítimo, unha cultura mariñeira que non só é pesca, ou non só debería selo, senón literatura, arte, artesanía, deporte, lingua ou gastronomía. Mesmo romarías. O mar da Costa da Morte é tamén territorio, orgullo de pertenza a un lugar, identidade que seguir pasando de xeración e xeración. Unha remuda para o futuro. A cultura marítima é para esta comarca, nese sentido, un poderoso recurso xerador de riqueza e diversificación.

O MAR ESPAZO XERADOR DE CULTURA

“Un mar vivo, dinámico, xerador de
contidos, un almeiro de posibilidades”.

ECONOMÍA AZUL SOSTIBLE

bottom of page